Ogłoszenia

 05.11.2021 r.

Wezwanie osób uprawnionych do odbioru depozytów po zmarłych mieszkańcach Domu Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni.

wezwanie.pdf


Informacja dla Pracowników Domu Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni w sprawie Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Poradnik_oszczdzajcego_w_PPK.pdf

Ulotka_dla_pracownika.pdf