Aktualności

 

Informujemy, że możliwe są odwiedziny naszych mieszkańców przez ich bliskich.
Odwiedziny odbywają się po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.
Umówić się na wizytę można dzwoniąc pod nr tel. 25 757 02 03 wew. 105, 127, 141, rozmawiając z pracownikiem socjalnym.

 

Dom Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni przy współpracy z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej otrzymał w ramach projektu "Wsparcie dla Mazowsza" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozywój na lata 2014-2020 kwotę w wysokości 437677,63 zł z przeznaczeniem na środki ochrony osobistej, wyposażenie oraz nagrody dla pracowników.

zestaw logo mcps

FE POWER poziom pl 1 rgb


 

Dom Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni przy współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego uzyskał grant w wysokości 63187,12 zł z przeznaczeniem na środki ochrony osobistej oraz nagrody dla pielęgniarek.

FE POWER poziom pl 1 rgbMCPS od starostwa