Aktualności

 

Pomimo braku możliwości fizycznych odwiedzin Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej św. Józefa przez rodziny i osoby bliskie, umożliwiamy kontakt telefoniczny jak również za pośrednictwem platform społecznościowych, Skype'a oraz platformy Zoom.

 


Projekt Pomocne Domy

 Informacja_o_projekcie_Pomocne_Domy.pdf

 


Dom Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni przy współpracy z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej otrzymał w ramach projektu "Wsparcie dla Mazowsza" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozywój na lata 2014-2020 kwotę w wysokości 437677,63 zł z przeznaczeniem na środki ochrony osobistej, wyposażenie oraz nagrody dla pracowników.

zestaw logo mcps

FE POWER poziom pl 1 rgb


 

Dom Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni przy współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego uzyskał grant w wysokości 63187,12 zł z przeznaczeniem na środki ochrony osobistej oraz nagrody dla pielęgniarek.

FE POWER poziom pl 1 rgbMCPS od starostwa


 

UWAGA!!!

Wprowadzam od dnia 11 marca 2020 roku całkowite ograniczenie odwiedzin mieszkańców
Domu Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni przez osoby z zewnątrz do odwołania.
Dyrektor Tomasz Cembrowski