Witamy!

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni informuje, iż mimo panującej pandemii Covid-19 i wprowadzonych w placówce obostrzeń przyjmujemy do naszej placówki nowych mieszkańców.

 

Witamy w dobrym Domu!

Dysponujemy 180 miejscami w kompleksie czterech wolnostojących budynków położonych w pięknym, parkowym otoczeniu. W ramach 40 miejsc wspieramy osoby przewlekle somatycznie chore, zaś 140 przeznaczamy dla osób przewlekle psychicznie chorych. Siedziba Domu mieści się przy trasie Warszawa - Siedlce, w odległości 8 km od Mińska Mazowieckiego i niespełna 50 km od centrum Warszawy, z dogodnym dojazdem środkami komunikacji publicznej. Wszechstronnie dostosowana oferta, liczne kontakty ze społecznością lokalną, a także sąsiedztwo rezerwatu przyrody, specyficzny mikroklimat, czyste powietrze i spokój czynią to miejsce prawdziwą przyjazną przystanią.

Dom spełnia standardy określone w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. 2012, poz. 964) i jest wpisany do rejestru domów pomocy społecznej województwa mazowieckiego pod pozycją
nr 48. 

  • Obecnie czas oczekiwania na przyjęcie do placówki nie przekracza 3 miesięcy.
  • W przypadkach nagłych mamy możliwość przyjęcia Mieszkańca natychmiastowo (zgodnie z zapisami § 9 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
    z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej).