Aktualności

 

Dom Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni przy współpracy z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej otrzymał w ramach projektu "Wsparcie dla Mazowsza" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozywój na lata 2014-2020 kwotę w wysokości 437677,63 zł z przeznaczeniem na środki ochrony osobistej, wyposażenie oraz nagrody dla pracowników.

zestaw logo mcps

FE POWER poziom pl 1 rgb


 

Dom Pomocy Społecznej św. Józefa w Mieni przy współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego uzyskał grant w wysokości 63187,12 zł z przeznaczeniem na środki ochrony osobistej oraz nagrody dla pielęgniarek.

FE POWER poziom pl 1 rgbMCPS od starostwa